CELMA INDUKTA SA posiada ponad 90-letnie doświadczenie w zakresie produkcji maszyn elektrycznych. Od 1995 roku firma funkcjonuje w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

Zasadniczym celem działalności firmy jest dostarczanie Klientom konkretnych i kompleksowych rozwiązań, zapewnienie wysokiej jakości oraz właściwego serwisu w zakresie napędów elektrycznych. Produkowane silniki elektryczne zgodne są z normami PN, IEC, EN, ATEX oraz NEMA, CSA, UL.
Główną grupę silników wytwarzanych przez CELMA INDUKTA SA stanowią trójfazowe silniki klatkowe ogólnego przeznaczenia (m.in. o klasie sprawnosci IE2), które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Pozostała część produkcji to silniki specjalne, dostosowywane do specyficznych warunków pracy np. w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym lub stoczniowym.

Obecnie większość asortymentu zakładu, w tym również silniki przeciwwybuchowe, oferowane są ze znakiem CE.

Znaczna część produkcji przeznaczona jest na export. Silniki dostarczane są m.in. do USA, Kanady, Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki.Najnowsza seria silników o wysokiej sprawności 3SIE (klasa IE3)

Od roku 2013 CELMA INDUKTA wprowadza sukcesywnie do podstawowej oferty serię wosokosprawnych trójfazowych silników ogólnego przeznaczenia typu 3SIE w klasie sprawności IE3.


Silniki przeciwwybuchowe dla grupy IIC

Uruchomienie produkcji nowej serii silników przeciwwybuchowych (E)cSTe 315 przeznaczonych dla przemysłu chemicznego (grupa IIC).


Nowa seria silników wysoko sprawnych 2SIE (klasa IE2)

Począwszy od 16 czerwca 2011, silniki 2SIE tworzą podstawową serię trójfazowych asynchronicznych silników ogólnego przeznaczenia oferowanych przez CELMA INDUKTA SA
      Fenes