62 739 05 12 I PA-TECH  Hurtownia Techniczna I 63-405 Sieroszewice ul. Ceglana 11C/1, Wielowieś I pa-tech@wp.pl

IE3 | IE2 | IE1 | Wielobiegi | 1 Fazowe | Wysokie napięcie | Nema | Silniki EX | Pierścieniowe | Głębinowe - zatapialne
SILNIKI ELEKTRYCZNE
 
 

Pełna charakterystyka
W dolnaj części wymienione zostały wszystkie grupy dostępnych silników różnego przeznaczenia. Wszystkie rodzaje silników wybranej grupy znajdziecie Państwo w załączonch katalogach. W przypadku części i akcesoriów dodatkowych prosimy o kontakt z naszym doradcą.
Różnego przeznaczenia silniki elektryczne

Dzięki naszym partnerom biznesowym możemy dostarczać Klientom konkretne i kompleksowe rozwiązania, zapewnieniając wysokią jakość oraz właściwy serwis w zakresie napędów elektrycznych. Produkowane silniki elektryczne zgodne są z normami PN, IEC, EN, ATEX oraz NEMA, CSA.

W sprzedaży mamy szeroką gamę silników trójfazowych klatkowych ogólnego przeznaczenia (m.in. o klasie sprawnosci IE2), które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Pozostała część produkcji to silniki specjalne, dostosowywane do specyficznych warunków pracy np. w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym lub stoczniowym. Nowością wśród szerokiej gamy silników elektrycznych są silniki tzw. głębinowe czy też zatapialne. Możemy rozróżnić poszczególne grupy silników: IE3 | IE2 | IE1 | Wielobiegi | 1 Fazowe | Wysokie napięcie | Nema | Silniki EX | Pierścieniowe | Głębinowe - zatapialne.

 

Obecnie większość asortymentu zakładu, w tym również silniki przeciwwybuchowe, oferowane są ze znakiem CE.

 

Znaczna część produkcji przeznaczona jest na export. Silniki dostarczane są m.in. do USA, Kanady, Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki.

Przedstawiamy sposób na wodę dla Silników Elektrycznych
Nie możliwe?
Nie u nas...

Silniki głębinowe - zatapialne
Woda już nie jest problemem

 


Zalety produktu:

• Hermetycznie zamknięty stojan. Samoregenerująca się żywica stojana chroni silnik przed uszkodzeniem.

• Wysokowydajna konstrukcja elektryczna. Zdejmowane, wodoszczelne złącze przewodów „Water Bloc“.

• Materiał, z którego wykonane są kable zgodny z wymogami dotyczącymi wody pitnej (zatwierdzony przez KTW).

• Łożyska poprzeczne i wzdłużne smarowane wodą.

• Wszystkie silniki wstępnie napełnione, w 100% przetestowane.

• Niezanieczyszczająca, napełniona cieczą FES93 konstrukcja


Specyfikacja techniczna Silnik standardowy:

• 0,25kW - 2,2kW

• 4" kołnierz NEMA

• Obroty: przeciwne do ruchu wskazówek zegara • Stopień ochrony: IP68

• Izolacja: klasa B

• Nominalna temperatura otoczenia: 30°C

• Przepływ chłodzący: min. 8 cm/s

• Uruchomień/h: 20

• Mocowanie: pionowe/poziome

• Tolerancja napięciowa: +6% / -10% UN

• Ochrona silnika: dobór termicznych przeciążeń zgodnie z EN 060947 – 4 – 1, czas wyzwalania <10 s przy 5 x IN

 

Dodatki:

• Przewód silnika , zgodny z  VDE, KTW (standardowo1,5 m, inne długości dostępne na zamówienie).

• Wbudowana zapora przepięciowa.

• Wbudowana ochrona przepięciowa. (0,25 … 1,50 kW)


Silniki IE3
Silniki IE3

Seria 3SIE | Silniki trójfazowe indukcyjne klatkowe "IE3 Premium Efficiency"

Zobacz katalog

Seria 3SIE
W katalogu różne konfiguracje
Klasa sprawności: IE3
Praca ciągła: S1
Napięcie znamionowe: 400V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe: 3000, 1500 lub 1000 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP55
Temperatura otoczenia do +40°C
Forma wykonania: IM1001 (IMB3 - na łapach)

Silniki IE2
Silniki IE2

Serie 2Sg Sg Sh | Silniki trójfazowe indukcyjne klatkowe ogólnego przeznaczenia klasy IE1

Zobacz katalog

Serie 2SIE
W katalogu różne konfiguracje
SPRAWNOŚCI WIELKŚCI MECHANICZNEJ 90÷180
Silniki 2-biegunowe, prędkość synchroniczna 3000 min-1 przy 50Hz
Silniki 4-biegunowe, prędkość synchroniczna 1500 min-1 przy 50Hz
Silniki 6-biegunowe, prędkość synchroniczna 1000 min-1 przy 50Hz

Silniki IE2
Silniki IE2

Seria 3SIE | Silniki trójfazowe indukcyjne klatkowe "IE3 Premium Efficiency"

Zobacz katalog

Serie 2Sg Sg Sh
W katalogu różne konfiguracje
Klasa sprawności: IE1
Praca ciągła: S1
Napięcie znamionowe: 400V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe: 3000, 1500 lub 1000 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP55
Temperatura otoczenia do +40°C
Forma wykonania: IM1001 (IMB3 - na łapach)

Silniki wielobiegowe
Silniki wielobiegowe

Trójfazowe silniki klatkowe wielobiegowe ogólnego stosowania

Zobacz katalog

Wielobiegi
W katalogu różne konfiguracje
Moce znamionowe podane są dla pracy S1,
Napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
Częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
Temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
Wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
Izolacja klasy F,
Stopień ochrony IP 55,
Standardowy układ połączenia silnika wg rysunku 1.

Seria dSg
Seria dSg

Trójfazowe silniki klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu górniczego

Zobacz katalog

Dla przemysłu górniczego
W katalogu różne konfiguracje
Silniki przeznaczone są do napędu maszyn górniczych (np. pomp, kruszarek, przenośników taśmowych) oraz urządzeń instalowanych w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych.

Spełniają wymagania norm: EN 60034-1, EN 60079-0 i EN 60079-1 dla grupy I i IIA oraz PN-G-38010:1997 (w wykonaniu na napięcie do 1000V). Zapewniaja wysoki stopień bezpieczeństwa - są urządzeniami kategorii: M2, 2G wg Dyrektywy 94/9/WE (ATEX).

Seria 3SGf
Seria 3SGf

Trójfazowe silniki klatkowe przeciwwybuchowe

Zobacz katalog

Klatkowe przeciwwybuchowe
W katalogu różne konfiguracje
Seria 3SGf | Trójfazowe silniki klatkowe przeciwwybuchowe z osłoną ognioszczelną do przenośników taśmowych - 3SGf

Silniki przeznaczone są do napędu maszyn górniczych (np. strugów, przenośników taśmowych) oraz urządzeń instalowanych w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych. Spełniają wymagania norm: EN 60034-1, EN 60079-0 i EN 60079-1 dla grupy I oraz PN-G-38010:1997 (w wykonaniu na napięcie do 1000V). Zapewniaja wysoki stopień bezpieczeństwa - są urządzeniami kategorii M2, 2G wg Dyrektywy 94/9/WE (ATEX).

Seria ExSh-ExSg - Nieiskrzące
Seria ExSh-ExSg - Nieiskrzące

Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA

Zobacz katalog

Nieiskrzące - Przem. chemiczny
W katalogu różne konfiguracje
Seria ExSh-ExSg | Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA
Silniki jednobiegowe nieiskrzące zgodne ze standardami IEC60079-0 i IEC60079-15 oraz posidające certyfikat ATEX

Praca ciągła:S1
Napięcie zasilania:400V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe 3000, 1500 lub 1000 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP55
Temperatura otoczenia od -20°C do +40°C
Forma wykonania: IM1001 (IMB3 - na łapach)
Skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową.

Seria (E)cSgb
Seria (E)cSgb

Seria (E)cSgb | Trójfazowe silniki klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego

Zobacz katalog

Przeciwwybuchowe - p. chem.
W katalogu różne konfiguracje
Silniki przeznaczone do napędu urządzeń instalowanych w przestrzeniach (strefach 1 lub 2), w których mogą powstać mieszaniny wybuchowe palnych gazów i par cieczy z powietrzem zaliczane do grupy II, klasy temperatury T5 lub niższej (maksymalna temperatura powierzchni silnika nie przekracza 100°C). Zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa – są urządzeniami kategorii 2G wg Dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Silniki spełniają wymagania norm: PN-EN 60034-1 oraz PN-EN 60079-0, PN-EN 60079-1, PN-EN 60079-7.

Seria ExSh-ExSg
Seria ExSh-ExSg

Przeciwybuchowe do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów

Zobacz katalog

Przeciwwybuchowe - gaz i pył
W katalogu różne konfiguracje
Seria ExSh-ExSg | Trójfazowe silniki klatkowe przeciwybuchowe do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów

Jednobiegowe silniki trójfazowe zgodne z IEC60079-0, IEC60079-7, IEC60079-15 i IEC60079-31. Posiadaja certyfikat ATEX.

Praca ciągła: S1
Napięcie zasilania: 400V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe: 3000, 1500, 1000 lub 750 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony:IP5X lub IP6X
Temperatura otoczenia od -20°C do +40°C
Forma wykonania: IM1001 (IMB3 - na łapach)

Seria ExSh-ExSg
Seria ExSh-ExSg

Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej

Zobacz katalog

Przeciwwybuchowe - wzmocn.
W katalogu różne konfiguracje
Seria ExSh-ExSg | Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
Jednobiegowe silniki trójfazowe zgodne z IEC60079-0 oraz IEC60079-15 posiadają certyfikat ATEX.

Praca ciągła: S1
Napięcie zasilania: 400V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe: 3000, 1500 lub 1000 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP55
Temperatura otoczenia od -20°C do +40°C
Forma wykonania: IM1001 (IMB3 - na łapach)
Skrzynka zaciskowa z tabliczką 6-zaciskową. Aluminiowy przewietrznik.
Cable glands and Dławnice przeciwwybuchowe Ex.

Seria SIE
Seria SIE

Silniki trójfazowe klatkowe wysokosprawne "NEMA Premium"

Zobacz katalog

NEMA Premium
W katalogu różne konfiguracje
Seria SIE | Silniki trójfazowe klatkowe wysokosprawne "NEMA Premium"
Silniki ogólnego przeznaczenia o sprawności PREMIUM spełniające wymagania norm NEMA i CSA

Klasa sprawności: NEMA Premium
Praca ciągła: S1
Napięcie zasilania: 230V/460V dla mocy do 100HP i 460V dla mocy od 125HP lub 575V
Częstotliwość zasilania: 60Hz
Prędkości obrotowe: 3600, 1800, 1200 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP54/IP55
Temperatura otoczenia do +40°C
Forma wykonania na łapach
Skrzynka zaciskowa z lewej strony kadłuba z jednym względnie dwoma otworami wlotowymi gwintowanymi wg USAS B2. 1- 1968.

Seria ESg-STe
Seria ESg-STe

Silniki trójfazowe klatkowe wysokosprawne "NEMA Epact"

Zobacz katalog

NEMA Epact
W katalogu różne konfiguracje
Seria ESg-STe | Silniki trójfazowe klatkowe wysokosprawne "NEMA Epact"
Silniki jednobiegowe ogólnego przeznaczenia zgodne z wymaganiami NEMA Epact Efficiency, NEMA MG-1 oraz CSA

Klasa sprawności: NEMA Epact
Praca ciągła: S1
Napięcie zasilania: 230V/460V dla mocy do 100HP i 460V dla mocy od 125HP lub 575V
Częstotliwość zasilania: 60Hz
Prędkości obrotowe: 3600, 1800, 1200 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP54/IP55
Temperatura otoczenia do +40°C
Forma wykonania na łapach
Skrzynka zaciskowa z lewej strony kadłuba z jednym względnie dwoma otworami wlotowymi gwintowanymi wg USAS B2. 1- 1968.

Seria SUg-SUem
Seria SUg-SUem

Trójfazowe silniki z wirnikiem pierścieniowym ogólnego przeznaczenia

Zobacz katalog

Pierścieniowe - standard
W katalogu różne konfiguracje
Seria SUg-SUem | Trójfazowe silniki z wirnikiem pierścieniowym ogólnego przeznaczenia
Przeznaczone do napędu urzadzeń o dużych momentach bezwładności i o dużej liczbie rozruchów

Praca ciągła: S1
Napięcie zasilania: 400V lub 380V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe 3000, 1500 lub 1000 obr/min
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP44/IP55
Temperatura otoczenia do +40°C
Forma wykonania IM1001 (IMB3 - na łapach)

Seria SUg-SUem
Seria SUg-SUem

Trójfazowe silniki z wirnikiem pierścieniowym do pracy przerywanej

Zobacz katalog

Pierścieniowe Dźwignicowe
W katalogu różne konfiguracje
Seria SUg-SUem | Trójfazowe silniki z wirnikiem pierścieniowym do pracy przerywanej
Jednobiegowe silniki pierścieniowe do napędu mechanizmów dźwignic przemysłowych

Praca przerywana: S3 (25%, 40%, 60%, 100%)
Napięcie zasilania: 400V lub 380V
Częstotliwość zasilania: 50Hz
Prędkości obrotowe: 3000, 1500 lub 1000 obr/min
Klasa izolacji na stojanie i wirniku F
Stopień ochrony: IP44/IP54/IP55
Temperatura otoczenia do +40°C
Forma wykonania: IM1001 (IMB3 - na łapach)

Głębinowe - Zatapialne
Głębinowe - Zatapialne

SILNIKI GŁĘBINOWE Jakość pod wodą - jakość w twojej studni.

Zobacz katalog

Ztapialne - Głębinowe
W katalogu różne konfiguracje
Czterocalowe, hermetyczne silniki trójprzewodowe, wyprodukowane zgodnie ze standardem ISO 9001, działające ze stałym kondensatorem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Silnik zapewnia długą bezobsługową pracę w 4” i większych studniach, dzięki dobremu działaniu z niskim prądem rozruchowym i dużym momentem rozruchowym. Smarowane cieczą łożyska poprzeczne i wzdłużne zapewniają długą i bezobsługową pracę silnika głębinowego. Silnik jest wypełniony specjalnym płynem FES93, który zapewnia możliwość przechowywania w temp. do -40 °C. Specjalna membrana zapewnia kompensację ciśnienia w silniku.

Wykonanie Morskie
Wykonanie Morskie

Silniki w wykonaniu okrętowym (morskim) są odmianą podstawowej serii silników, a róŜnice między nimi wynikają z postanowień właściwych norm i przepisów.

Zobacz katalog

Wykonanie morskie
W katalogu różne konfiguracje
Silniki w wykonaniu okrętowym (morskim) są odmianą podstawowej serii silników, a róŜnice między nimi wynikają z postanowień właściwych norm i przepisów. Dotyczą one w szczególności: ochrony przed naraŜeniami środowiska morskiego, określenia parametrów znamionowych dla typowych (dla tych silników) warunków zasilania i innych. Silniki morskie opisane w tej karcie przeznaczone są do pracy ciągłej S1 w temperaturze otoczenia nie przekraczającej +50 [°C]. UŜebrowany kadłub dla wielkości mechanicznej od 90 do 112 wykonany jest z aluminium o niskiej zawartości miedzi, a dla wielkości mechanicznej od 132 do 180 z Ŝeliwa.

Podwyższona moc
Podwyższona moc

Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym o zwiększonych mocach znamionowych

Zobacz katalog

Zwiększonej mocy
W katalogu różne konfiguracje
Trójfazowe silniki indukcyjne z wirnikiem klatkowym o zwiększonych mocach znamionowych
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
Napięcie znamionowe: 380, 400 lub 500 [V],
Częstotliwość napięcia zasilania: 50 lub 60 [Hz],
Temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
Wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
Izolacja klasy: F,
Stopień ochrony: IP 55,
Z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
Skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową.

Samotokowe
Samotokowe

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM DO NAPĘDU SAMOTOKÓW HUTNICZYC

Zobacz katalog

Dla hutnictwa
W katalogu różne konfiguracje
TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM DO NAPĘDU SAMOTOKÓW HUTNICZYCH
Do napędu samotoków transportowych i walcowniczych
Zasilanie z sieci
Rozruch bezpośredni gwiazda/trójkąt
Klimat przemysłowy
Roczny czas pracy nieograniczony
Otoczenie:
bez zagrożenia wybuchem
bez mgły solnej
bez substancji wywołujących korozję

 

PA-TECH
PN-EN ISO
9001

:2009

SPRAWDŹ NASZĄ

WIARYGODNOŚĆ

Firma PA-TECH wprowadziła normę

PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie systemu zarządzania sprzedażą maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego.Wprowadzenie normy potwierdzone zostało certyfikatem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

Silniki Elektryczne - oficjalny dystrybutor

Zobacz naszą bogatą ofertę silników elektrycznych. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem i importerem najlepszych silników elektrycznych renomowanych firm. Tak jak i Państwu , nam również zależy na czasie w realizacji zamówienia, mamy ogromne doświadczenie i doskonałych fachowców z zakresu narzędzi, maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji. W przypadku niestandardowych narzędzi lub części szukamy idealnego rozwiązania bezpośrednio u producentów włącznie z opcją  projektową nowego rozwiązania.

Znakowanie produktów w przemyśle

Przemysł lotniczy, zamki i  klucze, samochodowy, stoczniowy, zbrojeniowy, medyczny, górnictwo, itd.

Szczegółowe informacje na temat znakowania

mikroudarowego znajdziesz na:

TEKNIK doskonałe narzędzia skrawające

Jest nam miło poinformować Państwa, iż staliśmy się oficjalnym dystrybutorem firmy TEKNIK. W ofercie posiadamy różnego zastosowania narzędzia skrawające, cechujące się wysoką precyzją wykonania, materiałem najwyższej jakości, wydajnością i ceną produktu. Duży park maszynowy pozwalający wytwarzać  ponad 5000 rodzajów produktów. Jako PA-TECH zależy nam na narzędziach najwyższej klasy produktowej, dlatego też Turecka firma TEKNIK, która swoją doskonałość wypracowała w dziedzinie motoryzacji wie doskonale jak ważna jest dokładność wykonania i wydajność narzędzi.

JAK DO NAS TRAFIĆ ?

Siedziba firmy znajduje się w woj. wielkopolskim ul. Ceglana 11C/1

63-405 Sieroszewice, jak również posiada swoje punkty handlowe w Namysłowie

i Zielonej Górze.

Phone

Wielowieś ( 62 ) 739-05-12

Namysłów 664-190-008

Zielona Góra 697-151-153 

 

Email

pa-tech@wp.pl

Hurtownia Techniczna PA-TECH

FARO - to najlepsze narzędzia pomiarowe dla twojej wysokiej jakości produkcji w firmie

"FARO ® to najbardziej zaufane na świecie źródło technologii pomiarów, obrazowania i realizacji 3D.

Firma opracowuje i produkuje najnowocześniejsze rozwiązania, które umożliwiają precyzyjne przechwytywanie, pomiary i analizę 3D w różnych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji, budownictwie, inżynierii i bezpieczeństwie publicznym."

Dzięki naszej współpracy jesteśmy w stanie zaproponować Państwu bardzo dobrą ofertę na technologię pomiarową dokładniejszą niż kiedykolwiek. Oferujemy pełną obsługę od zakupu po konfigurację i serwis.

Copyright © 2013.  PA-TECH  Wszelkie prawa zastrzeżone. CREATED BY: Łukasz Lencki